Uitrusting

Volg van het begin tot het einde de Uitrusting op die toevertrouwd zijn aan uw medewerkers

Met mpleo kan u ook uw Uitrusting beheren: werkkleding, communicatiemiddelen of computers, toegangsbadges enz. Het opzetten van Uitrustingpacks, het opvolgen van toekenningen, nummers van vergunningen en vervaldata zodat het geheel overeenstemt met uw behoeften.

Daarom geniet u steeds in een zelfde omgeving van een 360 graden zicht op de instrumenten waarover uw medewerkers beschikken. Met toevoeging van het werkstromenbeheer kan u bijvoorbeeld automatisch een ontvangstbevestiging aanmaken… en die opslaan in het elektronisch personeelsdossier!

Boek uw demo