Mpleo voor heel uw organisatie

Moderne ondernemingen moeten meer en meer verbonden zijn met, geïnformeerd zijn over en luisteren naar hetgeen gebeurt op de werkvloer. mpleo helpt u aan deze uitdaging te voldoen! Dankzij mpleo staan alle radartjes in uw organisatie met elkaar in verband.

De HR-afdeling

De HR-afdeling, de hoeksteen van mpleo, staat aan het roer! Deze bepaalt de HR-visie, de procedures, de mechanismen en de structuur van mpleo. Door de soepelheid en eindeloze mogelijkheden aan aangepaste instellingen, vormt de software zich naar uw organisatie. Met de automatisering van bepaalde procedures en het inzetten van managers en medewerkers in de verschillende processen, verlicht de HR-afdeling talloze taken en versterkt tegelijkertijd de verantwoordelijkheid van de leden van de organisatie.

Dit betekent dat uw administratieve taken met geringe toegevoegde waarde aanzienlijk vermindert en daarbij de operationele efficiëntie van uw team verhoogt. Uw team van HR-professionals kan zich daardoor volledig wijden aan optimalisatie van het menselijk kapitaal. Bovendien kan u rekenen op HRWeb Solutions om met u te evolueren, terwijl uw organisatorische veranderingen ondersteund worden.

Uw medewerkers

Het doel van mpleo is het betrekken van de medewerkers bij uw HR-procedures, om hen dus de actoren te maken van hun eigen ontwikkeling. Dat is de reden waarom iedere werknemer specifiek toegang heeft tot mpleo, waarin hij zijn persoonlijke gegevens, zijn documenten, zijn verlofaanvragen, zijn behoeften aan opleiding, zijn onkostennota’s, en nog veel meer kan beheren. Deze eenvoudige toegang, ergonomisch en aangepast aan uw organisatie, zorgt dat uw medewerkers meer betrokken raken bij het bedrijfsleven.

Met mpleo, op welke device dan ook 24/7 toegankelijk, kan de medewerker zich rechtstreeks richten tot zijn manager of de HR-afdeling.

Uw managers

mpleo ondersteunt ook het dagelijks werk van de managers binnen uw bedrijf. Alle managers kunnen via een specifieke toegang tot onze oplossing hun team direct online aansturen. Met heldere en eenvoudige standpunten kunnen leidingevenden hun ondergeschikten op allerlei gebieden sturen: verlofaanvragen behandelen, onkostennota’s, aanvragen voor opleiding of rekrutering.

. Dankzij een vooruitstrevend beheer van talenten kunnen managers bovendien hun medewerkers evalueren door de vaardigheden, doelstellingen en prestaties in goede banen te leiden om altijd het beste te halen uit iedere medewerker.

De directie

Door gebruik te maken van de verschillende dashboards en rapporten houdt uw directie steeds de vinger aan de pols. Hoewel allerhande rapporten gestandaardiseerd zijn in mpleo, kan men tevens rapporten op maat opmaken. Met één klik opent u uw dashboards en controleert u uw kosten, prestaties, en evolutie van uw personeel. Alle gegevens zijn exporteerbaar, zodat deze ook gemakkelijk te integreren zijn in andere toepassingen.

Externen

mpleo richt zich niet alleen tot de leden van uw organisatie. Via beveiligde en gecontroleerde toegangsmethoden kan mpleo immers opengesteld worden voor de buitenwereld. U kan bijvoorbeeld uw freelancers hun timesheets laten invoeren in het systeem. Of het leven van uw opleiders vereenvoudigen bij het beheer van hun opleidingssessies door de opleidingsmodaliteiten aan te geven of door de aanwezigheid te controleren.

Tenslotte kunnen sociale secretariaten rechtstreeks de nodige gegevens overnemen voor de gepaste betalingen.