De oplossing voor uw HR-problemen

mpleo streeft ernaar de oplossing te bieden voor alle problemen die u kan tegenkomen in uw HR-beleid. Kampt u met een of meerdere van onderstaande vragen of andere moeilijkheden binnen uw HR? HRWeb Solutions biedt de oplossing!

Hoe krijgt u informatie in Real-time ?

Dankzij de presentatie van gegevens in de vorm van een dashboard hebben managers en directie de mogelijkheid om op ieder moment in te grijpen. Deze ergonomische cockpits kunnen naar wens opgeroepen worden. Alle informatie en alle presentaties werden in deze optiek ontworpen. U kan uw gegevens doorzoeken terwijl u met gemak te exporteren rapporten opmaakt.

Met mpleo kunnen rapporten vlugger en goedkoper worden gemaakt. Zo zorgt onze HR-software voor continu opvolging van het functioneren van de onderneming en van de bedrijfseenheden: scorebord van de prestaties, benchmarking van de entiteiten, beheer van de doelstellingen, opvolgen van het budget, meldingen en alarmbellen.

Ontdek onze rapporten & dashboards module

Hoe decentraliseert u de HR-verantwoordlijkheden?

Met mpleo kan een bepaald aantal verantwoordelijkheden in het HR-proces gedecentraliseerd worden naar de managers en de medewerkers. Door deze decentralisatie kunnen de HR-verantwoordelijken zich volledig wijden aan hun belangrijkste functie, en de medewerkers omvormen tot de belangrijkste actoren van hun eigen ontwikkeling. Dit hulpmiddel brengt de strategie van de onderneming, de personeelsafdeling en de medewerkers met elkaar in contact.

Ontdek onze self-service module

Hoe stimuleert u self-service?

Omdat mpleo gericht is op de eindgebruiker stimuleert het de selfservice in uw organisatie. Wij geven alle actoren in de organisatie de beschikking over beheerste, homogene en gemakkelijk inzetbare informatie. Medewerkers en managers communiceren rechtstreeks, zonder tussenkomst van personeelszaken en verkrijgen dus een gemeenschappelijke werkruimte. Medewerkers kunnen hun manager een verzoek sturen over het aanvragen van vakantie, de behoefte aan opleiding, evaluaties, onkostennota’s enz. Tenslotte kan human resources de werknemers algemene documenten ter beschikking stellen, enquêtes plaatsen, nieuws publiceren enz.

Ontdek onze module voor interne communicatie

Hoe zorgt u voor een goede integratie met andere software?

mpleo kan gemakkelijk worden geïntegreerd in de globale digitale infrastructuur van uw organisatie. Vanuit het oogpunt van globale integratie kan mpleo bijvoorbeeld communiceren met loonsystemen, ERP, instrumenten voor tijdbeheer enz.

Deze communicatie komt tot stand vanuit een veelomvattende bibliotheek van internetdiensten. Deze functie vergemakkelijkt de integratie van procedures en de globale automatisering van toepassingen binnen moderne ondernemingen.

Hoe zorgt u voor minder administratieve last?

Alle administratieve dossiers van de medewerker (CV, arbeidscontracten enz.) zijn gekoppeld aan ieder individu voor eenvoudige raadpleging en administratief beheer. Deze kunnen aangevuld worden (correspondentie, certificatie, opleiding…) gedurende de gehele evolutie van de medewerker in de onderneming. Het digitale dossier van de medewerker omvat de hele geschiedenis van rekruteringsstroom.

Zo kan u, door de flexibiliteit die de toepassing biedt, vrije dagen en opleidingen rechtstreeks beheren en individuele evaluatiegesprekken voorbereiden, ontwikkelingsplannen in verband met de evolutie in de onderneming opstellen of iedere andere actie gelinkt aan het leven van de medewerker in de onderneming.

Ontdek de mpleo digitaal personeelsdossier module

Hoe kiest u efficiënt de juiste medewerker voor de juiste functie?

In een steeds meer competitieve en concurrentiële omgeving bekleedt human resources een sleutelrol in het beheer van het belangrijkste kapitaal van uw onderneming. Het aanwerven van kwaliteitsvolle personen, het ontwikkelen van de talenten van de medewerkers, het behouden van de beste profielen vormen de inzet van goed personeelsbeheer. Dankzij mpleo hebt u hulpmiddelen in handen die afgestemd zijn op uw toekomstige uitdagingen. Vanaf het openstellen van een nieuwe functie staat mpleo klaar om u te helpen uw menselijk kapitaal te verbeteren. Uw medewerkers moeten zich ook ontwikkelen, evolueren om afgestemd te blijven op uw uitdagingen van morgen. Met mpleo kan u uw talenten beheren door die personen op te leiden en te evalueren en dit om steeds het beste in iemand naar boven te halen.

Ontdek onze talent management module

Hoe centraliseert u alle HR-gegevens?

mpleo verzamelt de informatie afkomstig van verschillende bronnen en integreert die binnen één enkele toepassing en één enkele gegevensbank. De kwaliteit van de verbinding tussen de hulpmiddelen voor loonbeheer en human resources moet niet meer aangetoond worden en zorgt ervoor dat ondernemingen slechts in één enkele toepassing kunnen werken, wat ten goede komt aan de doeltreffendheid en samenhang en de kosten drukt.