Opleidingenbeheer

Van een aanvraag tot een opleiding, het goedkeuren, het evalueren en hieruit genereren van rapporten, HRWEB MPLEO ondersteunt in al deze aspecten.

De kennis en de vaardigheden van de medewerkers verhogen en hun prestaties verbeteren, dat is de opdracht van iedere leidinggevende of opleidingsverantwoordelijke in uw organisatie. Het is belangrijk voor de werking van uw organisatie dat de verwachte competenties op een correcte manier worden geïnterpreteerd. HRWEB MPLEO biedt u de kans om persoonlijke en collectieve opleidingsbehoeften te signaleren. Door het analyseren van de ontbrekende competenties binnen uw organisatie op alle niveaus, kan u een gericht opleidingsbeleid uitzetten.

Op basis van de gegevens kan u binnen de opleidingscatalogus de juiste opleiding selecteren. Deze catalogus is gestructureerd op basis van de bedrijfscontext, daarnaast is het eveneens mogelijk om vaak voorkomende trajecten te bundelen.

HRWEB MPLEO biedt de mogelijkheid aan om voor elke medewerker een ontwikkelingstraject te beheren, deze start bij het in kaart brengen van de ontbrekende competenties en de sterktes van de medewerkers. Van het indienen van een aanvraag tot een opleiding, het goedkeuren van deze aanvraag, het evalueren van de opleiding en hieruit genereren van rapporten, HRWEB MPLEO ondersteunt in al deze aspecten.

Medewerkers hebben op elk tijdstip toegang tot de opleidingscatalogus. Hieruit kunnen zij de verschillende opleidingen die van toepassing zijn op hun functie bekijken en zich inschrijven voor een specifieke opleiding. Na het volgen van een opleiding kan er een evaluatie verzonden worden naar de medewerker, hieruit kan u rapporten genereren en het opleidingsaanbod afstemmen op de vraag en de noden van de medewerkers binnen uw organisatie.