GDPR

mpleo is ontworpen overeenkomstig de Europese algemene verordening gegevensbescherming

De regelgeving van Europa rond het beheer en de bescherming van gegevens leggen ondernemingen op hieraan te voldoen op gevaar van strenge boetes. Voor dit doel omvat mpleo  verschillende functies zodat u zich aan deze wetgeving kan houden:

  • Verwijderen van alle gegevens van een medewerker (recht om te worden vergeten).
  • Automatisch verwijderen van de gegevens na een door de klant bepaalde periode (bewaartermijn van de gegevens).
  • Op het gebied van rekrutering: als de sollicitant niet het recht op bewaring van zijn gegevens heeft toegestaan, worden die automatisch verwijderd aan het eind van de rekruteringsprocedure (bijv. afwijzing van de sollicitatie).
  • De medewerker zal de optie hebben om alle in mpleo opgeslagen persoonlijke gegevens te kunnen nagaan (bijv. identificatiegegevens, CV, contract, …)
Boek uw demo