Digitaal personeelsdossier

Centraliseer alle personeelsgegevens op dezelfde plaats. Sla de geschiedenis en de documenten gemakkelijk op en controleer de toegang hiertoe

Met behulp van mpleo kan u documenten en digitale nota’s opladen, raadplegen en downloaden. U beheert uw HR-documenten op een eenvormige, gestructureerde en gecentraliseerde wijze. U controleert deze vanuit een centraal punt of stelt ze beschikbaar voor uw leidinggevenden en/of uw medewerkers. Zo wordt hun personeelsdossier een up-to-date HR-instrument.

 

Door de op maat gesneden selfservicefunctie kunnen uw medewerkers ook zelf hun persoonlijke gegevens beheren in mpleo: personalia, burgerlijke staat, bankrekeningnummer enz. Op die manier ontlast u uw HR-medewerkers niet alleen van een taak met geringe toegevoegde waarde, maar verhoogt u ook de betrokkenheid van de medewerkers. Tevens worden de documenten in verband met opleidingen, evaluaties, aanwervingen enz. automatisch toegevoegd aan de dossiers. Uiteindelijk worden de wijzigingen, dankzij de goedkeurings- en controlestroom in de module, pas na validatie door de verantwoordelijke opgeslagen. Met andere woorden, de personeelsdossiers leven en worden bijgewerkt door uw werknemers.

Boek uw demo