Hosting

Grote betrouwbaarheid

HRWeb Solutions zorgt voor de hosting van al uw gegevens in twee datacentra met Tier IV-certificatie in Luxemburg. Ons datacentrum voldoet volledig aan alle relevante EU-wetgeving op het gebied van de gegevensbescherming.

In geval van een materiële storing in een van onze servers staan de overige servers in voor de continuïteit van de service. Zodoende is mpleo altijd toegankelijk en kunnen wij u een beschikbaarheid van 99,9% garanderen, alsook de voortzetting van de service.

Gegevensbeveiliging

Alle verbindingen zijn standaard beschermd met SSL-versleuteling. Zo wordt informatie nooit verzonden of ontvangen in de vorm van leesbare tekst. Uw gevoelige gegevens worden versleuteld in onze servers en unieke gegevensbanken en worden nooit ter beschikking gesteld van derden. De gegevens worden in real time en iedere nacht opgeslagen om dataverlies te voorkomen.

GDPR

De regelgeving van Europa rond het beheer en de bescherming van persoonlijke gegevens legt ondernemingen op aan de GDPR-normen te voldoen, op gevaar van strenge boetes indien uw organisatie dit niet doet. Om uw onderneming te helpen zich aan de wetgeving te houden, heeft mpleo verschillende functies en capaciteiten op vlak van gegevensbeheer en bescherming:

  • Het recht om vergeten te worden : Verwijderen van alle persoonlijke gegevens van een medewerker.
  • Bewaartermijn van gegevens : Automatisch verwijderen van de gegevens na een door de klant bepaalde periode.
  • Recht op bewaring van sollicitatiegegevens : Als de sollicitant niet het recht op bewaring van zijn gegevens heeft toegestaan, worden die automatisch verwijderd aan het eind van de rekruteringsprocedure (bijv. afwijzing van de sollicitatie). De gegevensbeheer module zorgt zo voor een extra functionaliteit binnen de mpleo rekruteringsmodule.
  • Zelf gegevens beheren : De medewerker zal de optie hebben om alle opgeslagen persoonlijke gegevens in mpleo te kunnen nagaan via een koppeling met het digitaal personeelsdossier. (bijv. identificatiegegevens, CV, contract, …)