Blog

De digitalisering van HR

Sinds het begin van de 21e eeuw heeft de digitalisering van de maatschappij alle activiteitensectoren grondig door elkaar geschud. En ook human resources kon daar niet aan ontsnappen. Deze digitale revolutie heeft de HR-processen en het management binnen de bedrijven radicaal veranderd. Een crisis zoals deze van vandaag laat meer dan ooit voelen dat deze evolutie broodnodig is, zeker tijdens een lockdown. Maar welke impact heeft deze modernisering? En wat zijn de mogelijke voordelen voor HR?

bij indev-admin

Sinds het begin van de 21e eeuw heeft de digitalisering van de maatschappij alle activiteitensectoren grondig door elkaar geschud. En ook human resources kon daar niet aan ontsnappen. Deze digitale revolutie heeft de HR-processen en het management binnen de bedrijven radicaal veranderd. Een crisis zoals deze van vandaag laat meer dan ooit voelen dat deze evolutie broodnodig is, zeker tijdens een lockdown. Maar welke impact heeft deze modernisering? En wat zijn de mogelijke voordelen voor HR?

Wat houdt de digitalisering van HR in?

Deze digitalisering omvat alle ingrijpende veranderingen op het vlak van HR-management. Maar de digitalisering van HR staat bovenal gelijk aan de digitalisering van administratieve taken en functies uitgevoerd door HR-verantwoordelijken.  HR-medewerkers waren immers jarenlang beperkt tot de uitvoering van louter administratieve taken. Maar dit veranderde door nieuwe, steeds completere en polyvalentere, digitale tools alsook HR software waardoor ze konden overschakelen op andere werkwijzen.

In nagenoeg alle onderdelen van personeelsbeheer werd de digitalisering merkbaar. Dit is het geval bij:

  • De loonadministratie
  • De opvolging van verlof
  • Het beheer van afwezigheden (voornamelijk door ziekte)
  • Het beheer van onkostennota’s
  • De planning van de arbeidstijd
  • Het beheer van opleiding
  • Het aanwervingsproces

Of het nu gaat om interne sociale netwerken voor een betere communicatie tussen alle leden van het bedrijf of om tools voor een eenvoudig verzoek om verlof, een efficiënte payroll of een versnelling van de verschillende aanwervingsprocessen: de digitalisering van HR heeft enorm bijgedragen aan de algemene verbetering van de werkorganisatie.

Wat zijn de voordelen voor HR-verantwoordelijken en het management?

De digitalisering is absoluut kostenverlagend en milieuvriendelijker, voornamelijk dankzij de digitalisering van een hoop documenten. Bovendien kunnen aanwervingsprocedures uitgebreid, versneld en geoptimaliseerd worden. De HR-sector profiteert dus ten volle van de digitalisering en maakt diverse sprongen vooruit, ook wat de reporting en analyse van interne gegevens betreft.

Maar het allergrootste voordeel van de digitalisering is de tijd die HR-verantwoordelijken kunnen uitsparen. Veel te lang moesten zij tijdrovende administratieve taken uitvoeren. Vandaag kunnen zij dus meer tijd besteden aan zaken met een grotere toegevoegde waarde. Taken die bijvoorbeeld de werking van de organisatie verbeteren, support bieden aan het management, zorgen voor talentontwikkeling en de inzetbaarheid van het personeel. En dat zijn slechts enkele voorbeelden.

De automatisering van de moeilijkste en meest vervelende taken heeft ertoe geleid dat de HR-medewerkers centraal komen te staan binnen de organisatie van het bedrijf en zich kunnen concentreren op de essentie van hun functie: het humane.

U wilt graag weten hoe HRWeb Solutions u hierbij kan helpen? Ontdek onze voordelen en diensten, of contacteer ons om een afspraak te maken voor een demonstratie met onze MPLEO-software.


Deel het mpleo nieuws