Beheer van workflow

Personaliseer de goedkeuringsstromen volgens uw behoeften en verwachtingen.

Een validatieprocedure is nooit hetzelfde. Tussen verschillende organisaties of tussen verschillende modules moet iedere stroom hoe dan ook op specifieke wijze geconfigureerd worden.

Mpleo beheert zonder enig probleem alle goedkeuringsstromen. Module per module legt u vast wie de aanvragen ontvangt, de wijze waarop geantwoord wordt, de volgende stappen, de verzonden templates enz.

Zo past mpleo zich volledig aan aan uw organisatie en wordt het een waardevolle partner in het beheer van aanvragen.

Boek uw demo