mpleo: een oplossing voor uw hele organisatie

Moderne ondernemingen moeten meer en meer verbonden zijn met, geïnformeerd zijn over en luisteren naar hun werkvloerbasis. Mpleo helpt u aan deze uitdaging te voldoen! Want dankzij mpleo staan alle radertjes in uw organisatie met elkaar in verband.

De HR-afdeling

De HR-afdeling, de hoeksteen van mpleo, staat aan het roer! Die bepaalt de HR-visie, de procedures, de mechanismen en de structuur van mpleo. Door de soepelheid en eindeloze mogelijkheden voor aangepaste instellingen vormt mpleo zich naar uw organisatie. Met de automatisering van bepaalde procedures en het inzetten van managers en medewerkers in de verschillende processen verlicht de HR-afdeling talloze taken en versterkt tegelijkertijd de verantwoordelijkheid van de leden van de organisatie. Dit betekent dat u uw administratieve taken met geringe toegevoegde waarde aanzienlijk vermindert en daarbij de operationele efficiëntie van uw team verhoogt, dat zich dan volledig kan wijden aan optimalisatie van het menselijk kapitaal. Bovendien kan u rekenen op HRWeb om met u te evolueren terwijl uw organisatorische veranderingen ondersteund worden.

Uw medewerkers

Het doel van mpleo is het betrekken van de medewerkers bij uw HR-procedures om hen de actoren te maken van hun eigen ontwikkeling. Dat is de reden waarom iedere werknemer specifiek toegang heeft tot mpleo, waarin hij (onder andere) zijn persoonlijke gegevens, zijn documenten, zijn verlofaanvragen, zijn behoeften aan opleiding en zijn onkostennota’s kan beheren. Deze eenvoudige toegang, ergonomisch en aangepast aan uw organisatie, zorgt dat uw medewerkers meer betrokken raken bij het bedrijfsleven. Met mpleo, op welke computer dan ook 24/7 toegankelijk, kan de medewerker zich rechtstreeks richten tot zijn manager of de HR-afdeling.

Uw managers

mpleo ondersteunt ook het dagelijks werk van de managers. Al uw managers kunnen via een specifieke toegang tot onze oplossing hun team direct online aansturen. Met heldere en eenvoudige standpunten kunnen teamleiders hun ondergeschikten op allerlei gebieden leiden: verlofaanvragen door de teamkalender te raadplegen, onkostennota’s, aanvragen voor opleiding of rekrutering. Dankzij vooruitstrevend beheer van talenten kunnen managers bovendien hun medewerkers evalueren door de vaardigheden, doelstellingen en prestaties in goede banen te leiden om altijd het beste te halen uit iedere medewerker.

Directie

De directie blijft niet achter met mpleo!

Door een vlotte toegang tot de toepassing kan uw directie op ieder moment de verschillende dashboards en rapporten over de organisatie raadplegen. Hoewel velerlei rapporten gestandaardiseerd zijn in mpleo, kan iedere directie rapporten op maat opstellen om de gegevens die u werkelijk interesseren op te roepen. Met één klik opent u uw dashboards en controleert u uw kosten, uw prestaties, de evolutie van uw personeel. Alle gegevens zijn exporteerbaar buiten mpleo om deze bijvoorbeeld te integreren in andere toepassingen.

Handelsverkeer

mpleo richt zich niet alleen tot de leden van uw organisatie. Via beveiligde en gecontroleerde toegang kan mpleo immers opengesteld worden voor de buitenwereld. U kan bijvoorbeeld uw freelancers hun timesheets laten invoeren in het systeem. Of het leven van uw opleiders vereenvoudigen bij het beheer van hun opleidingssessies door de opleidingsmodaliteiten aan te geven of door de aanwezigheid te controleren. Tenslotte kunnen sociale secretariaten rechtstreeks de nodige gegevens overnemen voor de gepaste betalingen.